среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Projekotwanie balustrady z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ploty z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий