среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenia te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślepiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, prostej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź od razu ociosuje, rozmieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz wysyła do miejsca budowy ogrodzenia PCV na plot i bramę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scementowany spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na plot plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtenczas różne kolory czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż wycina się najogromniejsze bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można też siekać na sześciany o symetrycznych konturach, użytkowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można także je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nierównych konturów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia plastikowe wykorzystuje się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na ogrodzenie PCVNowego Sącza na plot i bramkę ze sztachetek. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku i własnych upodobań forma kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki i ogrodzenie PVCKamiennej Góry na plot i bramę sztachetowa wznosi się z skał wielorakiego kształtu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród kawałeczków o nieproporcjonalnych zarysach, należy je właściwie dobierać tzn. tak, aby forma każdego kolejnego łączył się z poprzedzającym. Żeby takie płot było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe dziury w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły albo pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają również mchem i glonami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak chcemy, ażeby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий